Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KSIĄŻEK Franciszek.

Urodzony 6 października 1916 r. w Pstroszycach. Ukończył sześć klas gimnazjum w Miechowie. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew”. Od 1935 r. był członkiem do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1938 r. został powołany do służby wojskowej w 2. pułku strzelców podhalańskich w Sanoku. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu kaprala. Pod Stryjem dostał się do niemieckiej niewoli. Zbiegł z konwoju. Od maja 1940 r. był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimu „Wawel”. W maju 1941 r. przeszedł do konspiracji ludowej (formalnie była to dezercja). W latach 1943-1945 był komendantem IV Podobwodu Ludowej Straży Bezpieczeństwa w Obwodzie Miechów. Wiosną 1944 r. uczestniczył w odprawie w Przybysławicach u Stanisława Nowaka "Klin". W maju 1944 r. w czasie niemieckiej akcji pacyfikacyjnej na Słaboszów był w tej miejscowości był na odprawie w domu P. Wypycha. Zorganizował w gminie Wielko-Zagórze oddział partyzancki i objął jego dowództwo. Współpracował z oddziałem Armii Ludowej Tadeusza Grochala "Tadek Biały". 18 sierpnia 1944 r. brał udział w potyczce oddziału Tomasza Adrianowicza „Pazur” w jarach w rejonie Miechówki. 4 października 1944 r. dowodził nieudaną próbą rozbrojenia posterunku Bahnschutzu w Dziadówkach. W 1945 r. zorganizował posterunek Milicji Obywatelskiej w Siedliskach. Był członkiem Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Miechowie. Wyjechał do Zagłębia Dąbrowskiego.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 32; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 158, 174, 177; Pasek Rudolf Zbysław, Jak zginął ppor. „Pazur” Tomasz Adrianowicz, „Za Wolność i Lud” 1988 nr 37 s. 7; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 228;