Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIEŃKOWSKI Wiktor.

Był inwalidą (w wypadku kolejowym stracił lewą dłoń). Pracował na stanowisku sekretarza gminy Żarnowiec. W grudniu 1939 r. został wprowadzony do Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej przez Mieczysława Tomasza Daneckiego „Bogdaniec”. Używał pseudonimu „Przemko”. Zestawiał wiadomości radiowe do pisma „Ogniem i Mieczem”. Jako sekretarz gminy fałszował dokumentację kontyngentów obowiązkowych. Ostrzeżony przez Mieczysława Tomasza Daneckiego „Bogdaniec” opuścił Żarnowiec i dołączy do grupy partyzanckiej Stanisława Borzęckiego „Tatarski”. Poruszał się zawsze uzbrojony. Zrażony lewicowością Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej zaczął wydawać pismo „Polska na Fali Londynu”. W lutym 1943 r. przeszedł do Konfederacji Zbrojnej. Spowodowało to ferment w grupie Stanisława Borzęckiego „Tatarski” i chęć odejścia pozostałych partyzantów. Po kilku tygodniach Stanisław Borzęcki „Tatarski” posłał do niego swojego łącznika z wezwaniem na rozmowę. Do spotkania z żołnierzem Stanisława Borzęckiego „Tatarski” doszło w lesie Sosnówka. Żołnierz ten miał zamiar zastrzelić go w drodze do Stanisława Borzęckiego „Tatarski”, ale zaciął mu się pistolet. Zastrzelił tego żołnierza pozostawiając dla Stanisława Borzęckiego „Tatarski” przy zwłokach kartkę, w której zagroził mu śmiercią przy podejmowaniu kolejnych prób jego likwidacji. Melinował się w Przemęczanach. Na wiosnę 1944 r. zgłosił się do partyzantki Armii Krajowej. Ze względu na jego inwalidztwo wyznaczono go na funkcję podoficera prowiantowego 3. kompanii Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia” 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej Wojciecha Majewskiego „Jaksa”. Nocą 22 na 23 września 1944 r. stopniu starszego strzelca był członkiem patrolu, który próbował dokonać likwidacji Szymona Dudka „Wrzos”. Nocą 22 na 23 września 1944 r. dowodził patrolem przyjmującym zrzut na polach wsi Rzędziny Zbigalskie. 28 września 1944 r. komisja śledcza wydała nakaz jego aresztowania. Przeżył wojnę.

Jednaki Jan, Sprawa S. Tatarskiego, „Okruchy Wspomnień Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Kraków” 1999 nr 29, s. 149; Michta Norbert, Szymon Dudek „Wrzos”, „Orlik”, „Za Wolność i Lud” 1984 nr 17, s. 6; Ważniewski Władysław, Miechowsko-pińczowscy komuniści w konspiracji 1939 – 1943, „Najnowsze Dzieje Polski” 1967 nr 11, s. 31, 32; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 294;