Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PRZYBYŁKIEWICZ Zdzisław.    
Urodzony 12 września 1908 r. w Tarnowie. Syn Władysława i Zofii. Należał do Stronnictwa Narodowego. Od 1935 r. pracował na stanowisku starszego asystenta Zakładu Bakteriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1939 r. został adiunktem. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu

krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 8 lub 9 listopada 1939 r. został zwolniony z aresztu w koszarach. W 1941 r. pracował na stanowisku kierownika produkcji koncentratów szczepionki przeciwtyfusowej dla Wehrmachtu w Instytucie Badania Tyfusu Plamistego i Wirusów przy ul. Czystej 18 w Krakowie. Dostarczał materiał do produkcji szczepionek dla Związku Walki Zbrojnej. Wydał w okresie wojny wraz z Hermanem Eyerem, kierownik laboratoriów przeciwtyfusowych w Generalnej Guberni, wspólną publikację naukową. W 1945 r. przeprowadził rewindykację wyposażenia zakładu wywiezionego przez Niemców do Rzeszy. W 1945 r. objął stanowisko kierownika Zakładu Bakteriologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zorganizował Wytwórnię Surowic i Szczepionek w Krakowie. Był działaczem sportowym i członkiem władz naczelnych Akademickiego Związku Sportowego. Do 1984 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.      
Zmarł w 1996 r., został pochowany na cmentarzu Rakowickim.    
IPN Kr 010/9659 Sprawa operacyjnej obserwacji kryptonim „Medyk” dot. Zdzisław Przybyłkiewicz, imię ojca: Władysław, ur. 12-09-1908 r. Kontrola operacyjna profesora medycyny, kierownika Katedry Mikrobiologii Akademii Medycznej w związku z negatywną postawą wobec obejmowania stanowisk przez członków PZPR oraz utrzymywaniem kontaktów z Kurią Krakowską i referatem duszpasterstwa akademickiego; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 41, 273; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 246; Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie II wojny światowej,[w:] Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005; '''S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom?http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 406; Zaborowski Jan, Poznański Stanisław, Sonderaktion Krakau. W dwudziestą piątą rocznicę 6 listopada 1939, Warszawa 1964;