Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TICHONIN Wasilij.
Urodzony 22 czerwca 1923 r. w Aleksandrowce. Syn Łukiana. Należał do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Od września 1943 r. do lutego 1944 r. działał w konspiracji w okupowanej przez Niemców Odessie. 6 sierpnia 1944 r. został  zrzucony w rejonie Grabiów. Używał pseudonimu „Wasyl”. 24 sierpnia 1944 r. wyprowadził z okrążenia część oddziału desantowego „Awangarda” na północ. 28 sierpnia 1944 r. jego oddział wysadził transport kolejowy w rejonie Kozłowa. W listopadzie 1944 r. brał udział w posiedzeniu Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Robotniczej „Wiślica” w Janowicach. 6 grudnia 1944 r. brał udział w posiedzeniu Polskiej Partii Robotniczej we Włodzimierzowie. 11 grudnia 1944 r. dowodził zasadzką w rejonie Nowej Wsi. 12 grudnia 1944 r. dowodził zasadzką w Górach Pińczowskich w rejonie Lipówki, osobiście zastrzelił wówczas Theo von Eupena. W grudniu 1944 r. ukrywał się w domu Michtów w Janowicach. Po wojnie pracował jako inżynier morski w żegludze czarnomorskiej. Mieszkał w Odessie. 
Odznaczony Orderem Wojny Narodowej I stopnia, medalem Partyzant Wojny Narodowej I stopnia, medalem Partyzant Wojny Narodowej II stopnia.      
Garas Józef Bolesław, Czołówka ląduje w mroku, Warszawa 1981, s. 58, 80, 97, 106; Michta Norbert, Wspomnienia z walk o Polskę Ludową, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1975 nr 1 s. 472; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 252; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1, s. 205, 207; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 - 1945 , Warszawa 1969, s. 325;