Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 grudnia 1944 r.

W Krakowskim Teatrze Powszechnym wystawiono rewię Święty Mikołaj dla dorosłych w reżyserii Witolda Zdzitowieckiego.

Policja zorganizowała blokadę dworca kolejowego w Krakowie. Pasażerów pociągu z Miechowa wyciągnięto z wagonów i poddano dokładnej kontroli dokumentów i rewizji na dworcowym placu.

Policja zorganizowała łapankę na ul. Starowiślnej w Krakowie. Aresztowano 60 osób, które odprowadzono na posterunek policji przy ul.  Franciszkańskiej.

Pułkownik Edward Józef Godlewski "Garda"  został wywieziony z Krakowa i osadzony w KL Gross Rosen.

Patrol Armii Krajowej przeprowadził akcję na drukarnię Banku Emisyjnego przy ul. Berka Joselewicza. Zdobyto wówczas ok. 2300000 złotych, Dowodził akcją Kazimierz ALBIN, a uczestnikiem był m.in. Andrzej Rozmarynowicz „Andrzej”.Część źródeł podaje, że akcja miała miejsce w październiku 1944 r., a inne że 29 grudnia 1944 r.

W Dalewicach został zlikwidowany przez patrol batalionu „Skała” Armii Krajowej dowodzony przez Zygmunt Kaweckiego powiatowy komendant żandarmerii z Olkusza Baumgarten. Uczestnikami akcji byli m.in. Jerzy Idzik "Jeż", Leon Klaja "Lach" i Wiesław Wańkowski "Piach". 

W Stryszawie odbyła się odprawa oficerów Armii Krajowej. Jednym z jej uczestników był porucznik Tadeusz Mazurkiewicz "Boruta".

Odbyło się posiedzenie Polskiej Partii Robotniczej w domu Falkowskiego we Włodzimierzowie. Prowadził je Stanisław Gębala "Kaleka:", a jednym z uczestników był Wasilij Tichonin "Wasyl".