Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZECHENTER Adam.

Urodzony 23 maja 1878 r. w Bochni. Syn Teodora i Amelii z d. Hrubant, Miał brata Kazimierza. W bocheńskim gimnazjum zakładał Związek Niepodległościowy. Działał w „Sokole” i w Towarzystwie Szkoły Ludowej. Maturę zdał w 1896 r. w gimnazjum w Bochni. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później w Wiedniu. W 1900 r. uzyskał stopień doktora praw. Pracę rozpoczął w sądzie w Bochni, a później kolejno w Wadowicach i w Suchej. Przeniesiono go do Sądu Najwyższego w Wiedniu. Od 31 lipca 1914 r. (?) miał przydział do 1. pułku ułanów Legionów Polskich. Wg niepotwierdzonych informacji przez pewien czas dowodził na kielecczyźnie dywizjonem „tureckich” haubic 105 mm wspierających I Brygadę Legionów. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był sędzią w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. W 1921 r. w stopniu kapitana w korpusie oficerów artylerii pozostawał w rezerwie Wojska Polskiego. W 1922 r. został wiceprezesem Sądy Apelacyjnego w Katowicach. Był działaczem Narodowej Demokracji. Wszedł w konflikt z wojewodą śląskim Michałem Grażyńskim. Z końcem 1930 r. przeszedł na emeryturę. Przed samą wojną przeniósł się do Krakowa i za mieszkał na Salwatorze przy ul. Bronisławy 23. Wybudował w Rabce willę „Pałacyk Babuni” (po wojnie znacjonalizowaną i przeznaczoną na sanatorium dziecięce). Został aresztowany 6 listopada 1939 w czasie Snderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go i spoliczkowano. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 8 lub 9 listopada 1939 r. zwolniono go z koszar przy ul. Mazowieckiej.           
Zmarł w Rabce 31 sierpnia 1964 r., został pochowany na tamtejszym cmentarzu.
Od kwietnia 1917 r. był żonaty z Anielą Karoliną Hortwig, miał córkę Zofię (zamężną Zechenter-Halską).      
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 41, 275; http://krakowianie1939-56.mhk.pl/pl/archiwum,1,zechenter,4009.chtm [dostęp 2 marca 2021]; Na legionowym szlaku, katalog wystawy w Muzeum Niepodległości w Warszawie 30 stycznia – 5 marca 2015, Bochnia‒Warszawa 2015, red. T. Skoczek; Pierwsza lista oficerów rezerwowych W.P. Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych nr 37/21, Warszawa 1921, s. 41; Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.). Dokumenty, pod red. Józef Buszko, Irena Paczyńska, Kraków 1995; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom?
http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 408;