Z Małopolska w II Wojnie Światowej

We wrześniu 1940 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

Podpułkownik Kepler objął stanowisko komendanta Orpo (Policji Porządkowej) w Dystrykcie Kraków i zarazem dowódcy pułku policji „Kraków”. Podlegały mu 21., 303. i 311. bataliony policji.

Policja niemiecka aresztowała dr Tadeusza Orzelskiego (dyrektora Wodociągów Miejskich w Krakowie, łącznika Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość do Komendy Okręgu Związku Walki Zbrojnej). Wywieziono go do KL Auschwitz. Powodem aresztowania były starania o dziesięć „lewych” paszportów dla kurierów organizacji.

Policja niemiecka aresztowała sześciu ojców z zakonu karmelitów Na Piasku w Krakowie.

W Zakopanem policja niemiecka aresztowała Jana Sawickiego (kierownika Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość Dzielnicy Zwierzyniec w Krakowie). Po sześciu tygodniach został zwolniony z więzienia. Pod koniec 1944 r. został aresztowany powtórnie i osadzony w KL Auschwitz, gdzie zmarł.

Przez Kraków wywieziono z Generalnego Gubernatorstwa na roboty do Rzeszy 1602 osoby.

Z KL Dachau został na przełomie lata i jesieni zwolniony Stanisław Marian Leszczycki, aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau 6 listopada 1939 r.(wg. Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47; wg Gawęda Stanisław, Uniwersytet Jagielloński w okresie II wojny światowej, Kraków 1986, s. 133 miało to miejsce w styczniu 1943 r.; wg informacji Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 14 stycznia 1941 r.) a także Sylwiusz Mikucki, Franciszek Mikulski.

Na cmentarzu Rakowickim pochowano przywezioną z KL Sachsenhause urnę z prochami profesora Antoniego Józefa Konstantego Meyera, zmarłego 25 grudnia 1939 r.

Ukazał się pierwszy numer „Steru”, czasopisma, które miało zastąpić czytanki dla klas 5-7 w szkołach powszechnych.

Ukazał się pierwszy numer czasopisma „Mały Ster” przeznaczonego dla dzieci z klasy 1-4 szkół powszechnych.

W krakowskiej Ubezpieczalni Spolecznej stanowisko specjalisty ginekologa objął zwolniony 8 lutego 1940 r. z KL Sachsenhausen dr. hab. Bronisław Stępowski, aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau.