Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MOSZEW Jan.         
Urodzony 30 maja 1900 r. w Krakowie. W 1918 r. zdał maturę w V Państwowym Gimnazjum w Krakowie. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Komunikacji Politechniki Lwowskiej. Ze względów finansowych przerwał studia. Zgłosił się na ochotnika do wojska. Zwolniono go ze służby ze względu na stan zdrowia. W 1921 r. podjął studia chemiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeszcze w czasie studiów został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta w II Zakładzie Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył je w 1926 r. W 1930 r. obronił pracę doktorską. W 1938 r. uzyskał habilitację i stopień docenta. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie

ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków. 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. 4 marca 1940 r. przeniesiono go do KL Dachau, gdzie był więziony do 9 lub  11 stycznia 1941 roku. Od grudnia 1943 r. pracował w szkole zawodowej. W 1944 r. przystąpił do tajnego nauczania chemii dla studentów konspiracyjnego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 1945 r. został powołany stanowisko kierownika Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lutego 1947 r. był profesorem kontraktowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W grudniu 1947 r. mianowano go profesorem nadzwyczajnym. W 1948 r. zapisał się do Polskiej Partii Socjalistycznej. Od 1948 do 1957 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1952-1954 był kierownikiem Katedry Chemii w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1952-1956 pełnił funkcję prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, rzeczoznawcą naukowej Centralnej Komisji Kontroli dla Pracowników Nauki, członkiem Zespołu Wizytacyjnego Centralnej Komisji Kontroli. Przez 20 lat kierował pracami Sekcji Chemicznej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1956 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W latach 1957-1970 był opiekunem Koła Chemików Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opiekunem Akademickiego Związku Sportowego UJ. Od 21 maja 1958 do 24 listopada 1961 r. pracował na stanowisku kierownika pracowni w Zakładzie Syntez Organicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Powadził badania nad substancjami o właściwościach antyhistaminowych, przeciwgruźliczych oraz przeciwrakowych. Współpracował z Instytutem Onkologicznym Akademii Medycznej w Krakowie.   Zmarł 12 marca 1970 roku, został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.           Nadano mu tytuł Członka Honorowego Koła Chemików Studentów UJ.  Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 254, 272; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 405; Wspomnienia studentów i absolwentów. Złota Księga Wydziału Chemii UJ, t. 2, red. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, Krystyna Łopata, Kraków 2008;