Z Małopolska w II Wojnie Światowej

9 listopada 1939 r.

Oberst Herbert Becker dowodzący Policją Porządkową (Orpo) w okupowanej Polsce został awansowany na stopień SS-Oberführera.

Władze okupacyjne powołały do działania Ostbahn (Generalną Dyrekcję Kolei Wschodniej), która przejęła majątek i funkcje Polskich Kolei Państwowych.

Arcybisku Adam Sapieha przekazał klucze od Wawelu wysłannikowi generalnego gubernatora Hansa Franka.

W krakowskich kawiarniach, Europejskiej i Pod Gruszką, aresztowano klientów-mężczyzn.

W krakowskich liceach im. J. Hoene-Wrońskiego, B. Nowodworskiego, H. Sienkiewicza i A. Witkowskiego, aresztowano 27 profesorów. Osadzono ich w więzieniu Montelupich, a następnie 23 grudnia 1939 r. przeniesiono w pierwszym, stuosobowym transporcie do więzienia w Nowym Wiśniczu, skąd 24 z nich mających ponad 40 lat zwolniono 20 czerwca 1941 r.

Z koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej w Krakowie wywieziono koleją z przstanku Kraków-Łobzów do więzienia we Wrocławiu aresztowanych 6 listopada 1939 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego profesorów, m.in. Jerzego Władysława Lande, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego, Ludwika Mariana Piotrowicza, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Romana Prawocheńskiego, Jana Salamuchę, Zygmunta Jana Sarnę, Stefana Schmidta, Władysława Aleksandra Semkowicza, Jerzego Józefa Gedeona Smoleńskiego,