Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZUBRZYCKI January.    
Urodzony 19 listopada 1885 r. w Starej Wsi, powiat Limanowa. Syn Walerego i Franciszki z domu Müller. Do szkoły powszechnej chodził w Limanowej. Był uczniem tarnowskiego gimnazjum, gdzie zdał maturę. Podjął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył je w 1909 r. w stopniu doktora nauk medycznych Został asystentem Kliniki Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przeniósł się do Lwowa, na stanowisko asystenta w tamtejszej klinice chorób kobiecych. Kontynuował studia w Wiedniu i Berlinie. W 1931 r. objął stanowisko kierownika Kliniki Ginekologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. Został zwolniony z obozu 8 lutego 1940 r. Po powrocie do Krakowa uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wojnie przeprowadził się do Lublina. Organizował tam, a później był jej pierwszym kierownikiem, Klinikę Ginekologiczno-Położniczą. W 1948 r. współorganizował Pomorską Akademię Lekarską w Szczecinie. Został kierownikiem jej Kliniki Ginekologiczno-Położniczej. Mianowano go na stopień profesora. W 1952 r. przeniósł się na stanowisko kierownika Kliniki Ginekologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku. Przeszedł na emeryturę. Podjął pracę na stanowisku ordynatora Oddziału Ginekologicznego Szpitala Miejskiego im. Brudzińskiego w Gdyni. Był wieloletnim prezesem kolejno; krakowskiego, szczecińskiego i gdańskiego Towarzystwa Ginekologicznego.    
Zmarł 17 listopada 1969 r. Został pochowany na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. 
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 275; Metler Stefan, In memoriam: Prof. dr. med. January Zubrzycki, M.D. (inf. bibl. PubMed). „Ginekol Polsli”, 1970 s. 799-801; Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie II wojny światowej, Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, Tom 5, Kraków 2005, s. 215 – 216; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 408; Zaborowski Jan, Poznański Stanisław, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 72;