Z Małopolska w II Wojnie Światowej

28 listopada 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka o administracji gmin w Generalnym Gubernatorstwie

Ukazało się rozporządzenie Gubernatora Generalnego Hansa Franka powołujące w gminach Judenraty (Rady Żydowskie), których zadaniem miało być „sumienne wykonywanie rozkazów władz”.

Około godz. 16,00 z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków) ofiary Sonderaktion Krakau (m.in. Tadeusza Banachiewicza, Henryka Batowskiego, Stefana Bednarskiego, Henriego Bernarda,Adama Bieleckiego, Tadeusza Bilińskiego, Aleksandra Ludwika Birkenmajera,  Andrzeja Bolewskiego, Franciszka Bossowskiego, Janusza Marię Borkowskiego, Mieczysława Brożka, Ignacego Chrzanowskiego, Józefa Dadaka, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Stanisława Estreichera, Tadeusza Estreichera, Vilima Francica, Tadeusza Garbowskiego Marka Gatty-Kostyala, Antoniego Gawła, Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Stanisława Gołąba, Jana Marię Gwiazdomorskiego, Lecha Wojciecha Hajdukiewicza, Józefa Hano Jana Harajdę Antoniego Marię Emiliana Hoborskiego, Józefa Hołdę, Henryka Ferdynanda Hoyera, Józefa Gołąba, Zdzisława Jachimeckiego,Juliusza Jakóbca,Stanisława Janika,Julian Kamecki, Aleksandra Kocwę Stefana Kołaczkowskiego, Stefana Saturnina Komornickiego, Władysława Konopczyńskiego,Stanisława Korbela,  Kazimierza Telesfora Kostaneckiego,Tadeusza Jana Kowalskiego, Jana Józefa Kozaka, Jerzego Władysława Lande, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego,Stanisława Mariana Leszczyckiego Bogusława Leśnodorskiego Anatola Listowskiego,Pawła Łozińskiego Józefa Majchera,Stanisława Majewicza,  Kazimierza Wincentego Majewskiego, Stanisława Malagę Mieczysława Małeckiego,Stanisława Wincentego Maziarskiego, Joachima Metallmanna, Antoniego Józefa Konstantego Meyera, Mariana Michalskiego, Józefa Stanisława Mikulskiego,Tadeusza Milewskiego, Jana Moszewa,Kazimierza Ignacego Nitscha,  Jana Nowaka,  Wiktora Rudolfa Ormickiego, Kazimierza Pazdro, Kazimierza Antoniego Piecha, Arkadiusza Henryka Piekarę, Czesława Piętkę,Stanisława Pigonia, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Feliksa Rogozińskiego,  Adama Mariana Konrada Różańskiego,Jana Salamuchę, Władysława Aleksandra Semkowicza, Michała Mariana Siedleckiego, Ludwika Sieppela, Stanisława Teofila Skowrona, Zygmunta Starachowicza Karola Starmacha, Leona Samuela Sternbacha,Kazimierza Stołyhwo, Stanisława Szczotkę, Władysława Taklińskiego, Leona Jana Wachholza, Antoniego Wilka, Jana Zdzisława Włodka, Romana Józefa Wojtusiaka, Józefa Władysława Wolskiego, Władysława Woltera, Jana Wojciecha Zabłockiego, Feliksa Franciszka Zalewskiego, Longina Tadeusza Zawadzkiego Jana Zerndta, Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego)