Z Małopolska w II Wojnie Światowej

27 listopada 1939 r.

Ernst Zörner, Komisarz Miasta Krakowa, nakazał zgłaszanie wszelkich pojazdów mechanicznych.

Stacjonujący w Krakowie 8. pułk SS „Totenkopf” wystawił wartę w Collegium Novum.

Władze okupacyjne nakazały Żydom oddanie samochodów i motocykli.

W celi 306 więzienia karnego przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) we Wrocławiu Stanisław Wincenty Maziarski poprowadził wykład z biologii O komórce, wg części źródeł miał to być wykład autobiograficzny.

Z więzienia we Wrocławiu po godz. 20,00 zostali przewiezieni karetkami więziennymi  na dworzec główny we Wrocławiu aresztowani 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau w Krakowie. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono ich do pociągu, byli to:Tadeusz Banachiewicz, Henryk Batowski, Stefan Bednarski, Henri Bernard,  Adam Bielecki, Tadeusz Biliński, Aleksander Ludwik Birkenmajer Andrzej Bolewski, Janusz Maria Borkowski,  Franciszek Bossowski, Mieczysław Brożek, Ignacy Chrzanowski, Józef Dadak, Dobiesław Witold Doborzyński, Stanisław Estreicher, Tadeusz Estreicher, Vilim Francic, Tadeusz Garbowski Marek Gatty-Kostyal, Antoni Gaweł,Stanisław Jan Gąsiorowski, Józef Gołąb, Stanisław Gołąb,Jan Maria Gwiazdomorski,  Lech Wojciech Hajdukiewicz, Henryka Ferdynanda Hoyera,  Stanisław Janik, Józef Hano Jan Harajda Antoni Maria Emilian Hoborski, Józef Hołda, Zdzisław Jachimecki,Juliusz Jakóbiec Julian Kamecki, Aleksander Kocwa Stefan Kołaczkowski, Stefan Saturnin Komornicki,  Władysław Konopczyński, Stanisław Korbel,   Kazimierz Telesfor Kostanecki,Tadeusz Jan Kowalski, Jan Józef KozakJerzy Władysław Lande,Franciszek Leja, Kazimierz Lepszy, Stanisław Marian Leszczycki, Bogusław Leśnodorski Anatol Listowski, Paweł Łoziński Józef Majcher, Stanisław Majewicz,  Kazimierz Wincenty Majewski, Stanisław Malaga, Mieczysław Małecki, Metallmann JoachimStanisław Wincenty Maziarski, Joachim Metallmann, Antoni Józef Konstanty Meyer, Marian Michalski, Józef Stanisław Mikulski, Tadeusz Milewski, Jan Moszew, Kazimierz Ignacy Nitsch, Jan Nowak, Wiktor Rudolf Ormicki, Kazimierz Pazdro, Kazimierz Antoni Piech, Arkadiusz Henryk Piekara, Czesław Piętka,  Stanisław Pigoń, Ludwik Marian Piotrowicz, Kazimierz Józef Piwarski, Roman Prawocheński, Feliks Rogoziński,  Adam Marian Konrad Różański, Jan Salamucha, Stefan Schmidt, Władysław Aleksander Semkowicz, Michał Marian Siedlecki, Ludwik Sieppel, Stanisław Teofil Skowron, Jerzy Józef Gedeon Smoleński, Zygmunt Starachowicz Karol Starmach, Leon Samuel Sternbach, Kazimierz Stołyhwo, Stanisław Szczotka, Władysław Takliński,Leon Jan Wachholz,Antoni Wilk, Walenty Winid, Jan Zdzisław Włodek, Roman Józef Wojtusiak, Józef Władysław Wolski, Władysław Wolter, Jan Wojciech Zabłocki, Feliks Franciszek Zalewski, Longin Tadeusz Zawadzki, Jan Zerndt,Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego). Zwolniono po interwencji władz węgierskich Jana Konstantego Dąbrowskiego (wg Jerzego S. nastąpiło to dopiero 8 grudnia 1939 r.) i Edwarda Windakiewicza (po interwencji jego żony, Austriaczki).