Z Małopolska w II Wojnie Światowej

29 listopada 1939 r.

Ukazało się rozporządzenie kierownika Wydziału Spraw Wewnętrznych przy Urzędzie Generalnego Gubernatora dr Sieberta zakazujące Polakom pod karą więzienia używania mundurów lub podobnej do mundurów odzieży i oznak, w tym mundurów szkolnych i czapek uczniowskich i studenckich.

Zapoznano z regulaminem obozowym KL Sachsenhausen i przydzielono do baraków ofiary Sonderaktion Krakau: Tadeusza Banachiewicza, Henryka Batowskiego, Stefana Bednarskiego, Henriego Bernarda, Adama Bieleckiego, Tadeusza Bilińskiego, Aleksandra Ludwika Birkenmajera Andrzeja Bolewskiego,Janusza Marię Borkowskiego,  Franciszka Bossowskiego, Mieczysława Brożka, Ignacego Chrzanowskiego, Józefa Dadaka, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Stanisława Estreichera, Tadeusza Estreichera, Vilima Francica, Tadeusza Garbowskiego, Marka Gatty-Kostyala, Antoniego Gawła, Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Józefa Gołąba, Stanisława Gołąba, Jana Marię Gwiazdomorskiego, Lecha Wojciecha Hajdukiewicza, Józefa Hano, Jana Harajdę, Antoniego Marię Emiliana Hoborskiego, Józefa Hołdę, Henryka Ferdynanda Hoyera, Zdzisława Jachimeckiego, Stanisława Janika, Juliusza Jakóbca,Juliana Kameckiego, Aleksandra Kocwę,  Stefana Kołaczkowskiego, Stefana Saturnina Komornickiego, Władysława Konopczyńskiego, Stanisława Korbela,  Kazimierza Telesfora Kostaneckiego, Tadeusza Jana Kowalskiego, Jana Józefa Kozaka Jerzego Władysława Lande, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego,Stanisława Mariana Leszczyckiego, Łoziński Paweł , Bogusława Leśnodorskiego, Anatola Listowskiego,  Pawła Łozińskiego, Józefa Majchera, Stanisława Majewicza,  Kazimierza Wincentego Majewskego Stanisława Malagę, Mieczysława Małeckiego, Stanisława Wincentego Maziarskiego, Joachima Metallmanna, Antoniego Józefa Konstantego Meyera,Mariana Michalskiego, Józefa Stanisława Mikulskiego,Tadeusza Milewskiego, Jana Moszewa, Kazimierza Ignacego Nitscha, Jana Nowaka,Wiktora Rudolfa Ormickiego, Kazimierza Pazdro, Kazimierza Antoniego Piecha, Arkadiusza Henryka Piekarę,  Czesława Piętkę Stanisława Pigonia,  Kazimierza Józefa Piwarskiego, Feliksa Rogozińskiego Adama Mariana Konrada Różańskiego, Jana Salamuchę, Władysława Aleksandra Semkowicza, Michała Mariana Siedleckiego, Ludwika Sieppela, Stanisława Teofila Skowrona, Zygmunta Starachowicza Karola Starmacha, Leona Samuela Sternbacha, Kazimierza Stołyhwo, Stanisława Szczotkę, Władysława Taklińskiego, Leona Jana Wachholza, Antoniego Wilka, Jana Zdzisława Włodka, Romana Józefa Wojtusiaka, Józefa Władysława Wolskiego, Władysława Woltera, Jana Wojciecha Zabłockiego, Feliksa Franciszka Zalewskiego,Longina Tadeusza Zawadzkiego Jana Zerndta, Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego.