Z Małopolska w II Wojnie Światowej

7 sierpnia 1944 r.

„Patronat” dostarczył do KL Plaszow 305 paczek.

Na scenie Krakowskiego Teatru Powszechnego odbyła się premiera opery Verbum nobile Stanisława Moniuszki.

Na terenie fabryki „Kabel” w tamtejszym obozie pracy dyrektor Boehme i jego zastępca Keller przeprowadzili selekcję więźniów. W obozie zatrzymano niewielką ilość mężczyzn potrzebnych do likwidacji fabryki, pozostałych odesłano do KL Plaszow, a stamtąd do KL Mauthausen.

W KL Plaszow rozstrzelano 70 Polaków i Rosjan oraz 9 Żydówek. Ponadto wysłano transport kobiet do KL Stuthoff i transport mężczyzn do KL Mauthausen.

Przeprowadzono koncentrację oddziału krakowskiego Kedywu „Huragan” w Glewcu. Uczestniczyli w niej: Tadeusz Augustynek "Kryjak", Władysław Bajer "Zemsta", Lesław Bajorek "Czarny", Władysław Dudek "Lenart".

W Grabach komendant Obwodu Krakowskiego Armii Ludowej Franciszek Księżarczyk "Michał" nakłaniał kapitana Józefa Dmowskiego „Nemo” z Armii Krajowej do współprac.

Stanisław Lęgas "Józek" dowodził zasadzką oddziału Armii Ludowej na szosie w rejonie Poręby Dzierżnej (wg innego źródła zginął już wlutym 1943 r.)