Z Małopolska w II Wojnie Światowej


'BORKOWSKI Janusz Maria.        
Urodzony w 1920 r[1]. Był studentem III roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego[2]. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau". Po  przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. W KL Sachsenhausen chorował na anginę[8]. 4 marca 1940 r. przeniesiono go do KL Dachau[9]. Został zwolniony z obozu 5 września 1940 r.[10].          
Zginął w powstaniu warszawskim[11].           
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267; Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, 'Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 92; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? 'http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html[dostęp 19 czerwca 2020];Urbańczyk Stanisław,'Uniwersytet za kolczastym drutem,Kraków 1969, s. 97, 206, 272;[1] Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 92;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[5] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[6] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267;

[7] Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, Sonderaktion Krakau, Warszawa 1964, s. 92;

[8] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 97;

[9] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272;

[10] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 206;

[11] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 206;