Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MAJCHER Józef.   
Był nauczycielem gimnazjalnym w Chorzowie. Po wybuchu wojny wyjechał do Krakowa. 6 listopada 1939 r.  został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau.
Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków. 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. Po 4 marca 1940 r. (kiedy 43 aresztowanych w Sonderaktion Krakau przeniesiono do KL Dachau) nadal przebywał w tym obozie. Wiosną 1940 r. zwolniono go z KL Sachsenhausen.           
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 271; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html (tu błednie imię Wincenty) [dostęp 19 czerwca 2020]; Urbańczyk Stanisław, 'Uniwersytet za kolczastym drutem', Kraków 1969, s. 134, 272;