Z Małopolska w II Wojnie Światowej

PIĘTKA Czesław.    
Urodzony 18 lipca 1913 r. w Boguszynku. Syn Szczepana i Józefy z d. Burdasz. Był klerykiem. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie

ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). 27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków. 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. 4 marca 1940 r. przeniesiony do KL Dachau. 21 grudnia 1940 r. został zwolniony z obozu. Studiował ścisłą filozofię na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim. Był prowincjałem Zgromadzenia XX Salwatorianów w Krakowie. W 1957 r. wyjechał do USA i odmówił powrotu. W 1991 r. był superiorem zakonu salwatorianów w New Jersey. 6 listopada 1991 r. brał udział w obchodach 52 rocznicy Sonderaktion Krakau w sali 56 Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.           
IPN Kr 08/59 t. 13, Sprawa zagadnieniowa kryptonim „Turysta” dot. osób zbiegłych i odmawiających powrotu do kraju; IPN Kr 010/7785 Sprawa agenturalna na osobę dot. Czesław Piętka, imię ojca: Szczepan, ur. 18-07-1913 r. Materiały dotyczące prowincjała Zgromadzenia XX Salwatorianów w Krakowie podejrzanego o działalność antyreżimową. Kandydat do werbunku w charakterze agenta; Alma Mater w podziemiu, Kraków 1964, s. 345; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 273; (jab), Pamięci Profesorów, „Czas Krakowski” 1991 nr 245, s. 6;  [[|S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? ]]http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html<span style="mso-bookmark:_Hlk94803555" /> [dostęp 19 czerwca 2020]; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 227, 272;