Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZABŁOCKI Jan Wojciech.              
Urodzony 13 grudnia 1894 r. w Wieliczce. Maturę zdał w 1914 r. w III Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Krakowie. W czasie I wojny światowej był żołnierzem Legionów Polskich. Dostał się do rosyjskiej niewoli. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Powrócił do Krakowa i od 4 grudnia 1920 r. studiował biologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów pracował jako asystent w Zakładzie Anatomii i Fizjologii Roślin Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1923 był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności. W 1924 r. obronił pracę magisterską. W 1926 r. otrzymał tytuł doktora. Był asystentem, a później adiunktem na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1930 r. habilitował się. Od 1935 r. kierował Ogrodem Warzywno-Sadowniczym i Polami Doświadczalnymi na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został aresztowany 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Przy aresztowaniu zrewidowano go. Po przewiezieniu krytą ciężarówką przez Gołębią, Wiślną, Zwierzyniecką, Podwalem, Karmelicką, Alejami Trzech Wieszczów do więzienia Montelupich został wpisany do więziennej ewidencji. 7 listopada 1939 r. ok. 10,00 rano przewieziono go do koszar 20. pułku piechoty przy ul. Mazowieckiej. 9 listopada 1939 r. został wywieziony koleją z Krakowa-Łobzowa do więzienia we Wrocławiu. 10 listopada 1939 r. osadzono go w więzieniu karnym przy Kletschkauerstrasse 31 (obecnie ul. Kleczkowska) lub więzieniu śledczym przy Freiburgerstrasse (obecnie ul. Świebodzka). W celi numer 300 wygłosił wykład z przyrody.  27 listopada 1939 r. po godz. 20,00 został przewieziony karetką więzienną na dworzec główny we Wrocławiu. Po dwugodzinnym oczekiwaniu w tunelu pod torami kolejowymi zapędzono go do pociągu. 28 listopada 1939 r. z przystanku leśnego za stacją kolejową w Oranienburgu około godz. 16,00 w padającym deszczu ze śniegiem przepędzono go do bramy KL Sachsenhausen i poddano procedurze przyjęcia (kąpiel, strzyżenie, odebranie ubrań, pieniędzy i zegarków, wydanie obozowych pasiaków). 29 listopada 1939 r. zapoznano go z regulaminem obozowym i przydzielono do baraku. 8 lutego 1940 r. został
zwolniony z obozowego szpitala, nie był w stanie iść o własnych siłach. Wrócił do Krakowa. Na polecenie tajnych władz Uniwersytetu podjął pracę na dawnym stanowisku w celu ratowania i zabezpieczenia mienia uczelni. Pod koniec wojny kierował utworzoną przez Niemców na terenie Ogrodu i Pola Doświadczalnego Szkołą Ogrodniczą. W styczniu 1946 r. został powołany na stanowisko kierownika Katedry Botaniki Ogólnej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1946 zorganizował (i do 1974 r. kierował nim) toruński oddział Polskiego Towarzystwa Botanicznego. 23 lipca 1952 r. został powołany na stanowisko kierownika Zespołu Katedr Botanicznych Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 1965 r. przeszedł na emeryturę. Od 1968 r. był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Botanicznego.   
Zmarł 12 sierpnia 1978 r. w Toruniu. 
Odznaczony: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-Lecia Polski Ludowej    
Od września 1925 r. był żonaty z Wandą Heitzman.        
Almanach entomologów polskich XX wieku, red. Marek Bunalski, JJerzy J. Lipa, Janusz Nowacki, Poznań 2001, s. 233-234; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 275; Krzeczkowska Anna, Żyżnowski Wiesław, Wieliczanie na opisanych fotografiach, Siercza 2009; Majewski Tomasz, Mirek Zbigniew, Członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Botanicznego, „Wiadomości Botaniczne” 1994 nr 38/1-2 s. 19; Michno-Zatorska Zofia, Prof. dr Jan Wojciech Zabłocki (1894-1978), „Wiadomości Botaniczne” 1982 nr 26/4 s. 167-170; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47; Zabłoccy Wanda i Jan, Zielnik Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;